Dimitris Koutsioulis, PhD

CEO

Ioannis Vlatakis

Ioannis Vlatakis, PhD

R&D MANAGER

Sotiris Xydis

OPERATIONS & SALES MANAGER

Lampros Kourtis, PhD

BUSINESS DEVELOPMENT

nikolaos papanikolaou

Nikolaos Papanikolaou, PhD

DATA ANALYST

kostas xydakis

Costas Xidakis, PhD

HEAD OF SALES

Ioanna Makri, MSc

PRODUCTION MANAGER

Theodosios Theodosiou, PhD

KNOWLEDGE ENGINEER

Gesthimani Theodosi

Gesthimani Theodosi

QUALITY CONTROL MANAGER

Eirini Fakoureli

Eirini Fakoureli

PRODUCTION/EQUIPMENT QUALITY MANAGEMENT